“قابل توجه اتباع محترم افغانستانی دارنده روادید معتبر”

به موجب موافقت دبیرخانه کمیسیون محترم ساماندهی اتباع خارجی و ابلاغیه پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  امور اداری تمدید روادید اتباع افغانستانی صادره در نوع :

  • B   جهانگردی

  • C   زیارتی

  • T   درمان

  • M  الحاق به خانواده

  که از مورخ 1 اسفند 1398 به بعد دارای اعتبار است به دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی واگذار گردیده است.

مدارک مورد نیاز برای تمدید:

اصل گذرنامه دارای رواید یا تمدید روادید معتبر از تاریخ 98/12/01 + کارت بانکی برای پرداخت تعرفه‏ ها + برگه پرینت روادید + 3 قطعه عکس 4*3

کلیه افراد مشمول می‏ بایست بر اساس رویه متخذه توسط انجمن / نمایندگی دفاتر اقامت اشتغال اتباع خارجی استان به دفاتر مراجعه نماید.

رویه های استانها به تدریج از طریق وبگاه انجمن منتشر خواهد شد.

منبع : کانون کشوری انجمن های صنفی دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی