براساس تفاهم نامه سه جانبه مابین وزارت کشور، سازمان بیمه سلامت و کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان کلیه اتباع خارجی دارای مدارک صادره از وزارت کشور که سال گذشته به عنوان اقشار آسیب پذیر بصورت رایگان دفترچه بیمه سلامت دریافت نموده‌اند می‌توانند با مراجعه دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان نسبت به دریافت دفترچه جدید و یا تمدید دفترچه قبلی اقدام نمایند. دفترچه این گروه پس از تمدید تا تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ معتبر می باشد.
ضمناً براساس تفاهم نامه مذکور اقشار غیر آسیب پذیر نیز که متقاضی تمدید یا دریافت دفترچه بیمه سلامت هستند نیز می توانند از اول تا دهم اردیبهشت ۹۸ با در دست داشتن مدرک اقامتی معتبر کلیه اعضای خانوار به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه و با پرداخت تعرفه مصوب دفترچه بیمه سلامت با اعتبار یک ساله دریافت نمایند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

منبع : پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی