بسمه تعالی
دو مورد از تفاوت های آمایش ۱۳ نسبت به آمایش ۱۴ یکی ارائه مدرکی جهت تایید اصالت شخص متقاضی است که باید هر شخص دارای کارت آمایش یکی از مدارک صادره از افغانستان مانند :
تذکره یا برگه تثبیت هویت یا پاسپورت دستنویس یا ماشین خوان ( حتی اگر اعتبار آن تمام شده باشد ) یا عقدنامه (نکاح خط) یا گواهینامه رانندگی ( جواز سیر ) یا مدرک تحصیلی از افغانستان یا هرگونه مدرک معتبر دیگری را به دفتر کفالت ارایه دهد.

سوالی که اغلب با آن روبرو هستند این است که خیلی از افراد هیچکدام از موارد ذکر شده را ندارند و حال باید چه کار کنند⁉️

در پاسخ به این سوال دفتر کفالت از شخص یک تعهدنامه دریافت میکند که شخص در آینده بتواند یکی از مدارک فوق را تهیه و ارایه کند.

و تفاوت دوم اضافه شدن کارت کار است.

همان طور که میدانید طی دو سال گذشته امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی مانند صدور و تمدید کارت کار به خود اداره کار واگذار شده بود و امسال مجددا به دفتر کفالت برگشته است و دریافت آن برای افراد ذکور بالای ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال الزامیست ( به جز دانش آموزان و دانشجویان و یا طلاب )
خوشبختانه تمام هزینه های آمایش ۱۴ از طریق کارتخوان در دفاتر کفالت قابل پرداخت است.
پس با یک نتیجه گیری آمایش ۱۴ طی دو مرحله انجام خواهد شد :
1⃣ دریافت برگه نوبت  است ( که در زیر نمونه عکس آن را مشاهده میکنید )
برای دریافت نوبت باید سرپرست خانوار یا یکی از اعضای خانواده که بالای ۱۸ سال دارد با در دست داشتن تمامی کارت های آمایش ۱۳ به دفتر کفالت مراجعه و نوبت دریافت کند ( درصورتیکه به هر دلیلی تغییراتی در خانوار طی سال گذشته اتفاق افتاده است مانند ازدواج ، طلاق یا … ابتدا جهت تعیین تکلیف به اداره اتباع مراجعه و با معرفی نامه به دفتر کفالت مراجعه شود )

2⃣ مراجعه کلیه افراد با اصل کارت آمایش به دفتر کفالت با مدارک اعلام شده در برگه نوبت