باسمه تعالی

(( قابل توجه کلیه اتباع افغانستانی و عراقی دارای کارت اقامت موقت ))

بر اساس ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و در راستای بهینه سازی و بروزرسانی سامانه از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۸ امکان ثبت اطلاعات و ویرایش جدید در سامانه وجود ندارد؛ بر این اساس مقتضی است کلیه اتباع افغانستانی و عراقی دارای کارت اقامت موقت، برای انجام امور اداری که در ذیل به آن اشاره شده بعد از ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان مراجعه نمایند:

۱-اصلاح نام و نام خانوادگی و اصلاح سن

۲- امور مربوط به تبدیل وضعیت از کارت به گذرنامه، کشور ثالث و امور دانشجویی

۳- انتقالی از سایر استان ها و شهرستان ها

۴- امور مربوط به ابطال کارت و خروج از کشور

۵- امور مربوط به ثبت ازدواج، فوت، نوزاد و طلاق

لازم به توضیح است این اداره کل آماده ارائه خدمات در خصوص امور غیر از موارد فوق همانند منوال گذشته در روزهای کاری رسمی می باشد.

منبع : روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان