باسمه تعالی

قابل توجه اتباع خارجی دارای کارت آمایش و هویت متقاضی بیمه سلامت

به اطلاع کلیه اتباع خارجی دارای کارت آمایش و هویت معتبر می رساند براساس تفاهم نامه سه جانبه مابین وزارت کشور ، سازمان بیمه سلامت و کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان امکان تمدید دفترچه های بیمه سلامت اتباع خارجی مذکور با شرایط زیر فراهم گردیده است.

۱- کلیه اتباع که سال گذشته در فهرست اتباع مشمول آسیب پذیری قرار گرفته و بصورت رایگان از بیمه سلامت بهره مند شده اند می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات بیمه سلامت نسبت به دریافت دفترچه جدید و یا تمدید دفترچه قبلی اقدام نمایند. دفترچه این گروه پس از تمدید تا تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ معتبر می باشد.

۲- اتباع مشمول آسیب پذیری جدید (بیمارخاص و بیمار صعب العلاج) که سال گذشته مشمول آسیب پذیری نبوده اند در صورتیکه در اجرای آمایش ۱۳ مدارک آسیب پذیری خود را ارائه نموده اند متعاقباً اطلاعات آنان در سامانه بیمه سلامت بارگزاری خواهد شد و مانند مشمولین بند یک می توانند نسبت به دریافت دفترچه بیمه سلامت بصورت رایگان اقدام کنند.

۳- اتباع متقاضی بیمه سلامت غیر آسیب پذیر نیز می توانند از اول تا دهم اردیبهشت ۹۸ با در دست داشتن مدرک اقامتی معتبر کلیه اعضای خانوار به یکی از دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات بیمه سلامت مراجعه و با پرداخت تعرفه مصوب و دریافت دفترچه بمدت یکسال از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند.

منبع : روابط عمومی اداره کلامور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان