با عنایت به درخواست های واصله مبنی بر تمدید اجرای طرح آمایش ۱۴ و بنا بر ابلاغ وزارت کشور، به آگاهی اتباع افغانستانی و عراقی بازمانده از شرکت در طرح آمایش ۱۴ و هویت ۱۳ می رساند؛ سامانه اجرای طرح آمایش برای آخرین بارتا تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ فعال می باشد؛ لذا مقتضی است کلیه دارندگان کارت آمایش ۱۳ و هویت ۱۲ و برگه تردد معتبر برای شرکت در طرح به دفاتر خدمات اتباع خارجی استان که در آن دارای سابقه می باشند مراجعه نمایند، بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده اقدامی در خصوص بازماندگان از طرح، متصور نیست و اقامت آنان غیر مجاز می باشد.

قابل ذکر است کلیه اقشار آسیب پذیر، شامل بیماران خاص و صعب العلاج و … که بنا به دلایلی تا کنون موفق به ثبت آسیب پذیری و نوع بیماری خود در سامانه نشده اند؛ می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی و پزشکی خود (گواهی پزشک متخصص) جهت طی کردن مراحل و ثبت آسیب پذیری خود در سامانه، به دفاتر خدمات اتباع خارجی استان که در آن دارای سابقه هستند مراجعه نمایند.

منبع : روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان