بسمه تعالی

   به موجب ابلاغیه اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی صدور برگه تردد بین شهری اتباع افغانستانی تا اطلاع ثانوی در کلیه دفاتر متوقف شده است.

منبع : کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی