به منظور کاهش ترددهای غیرضروری سامانه استعلام بیمه سلامت در استان خراسان رضوی راه اندازی شد.

پناهندگان ساکن در استان می‌توانند با مراجعه به بخش استعلام بیمه سلامت و جستجوی شماره خانوار خود از اینکه مشمول دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان هستند یا خیر مطلع شوند.
لازم به توضیح است :
با توجه به امضا تفاهم نامه بیمه سلامت بین سازمان بیمه سلامت ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صدور و تمدید دفترچه بیمه سلامت برای پناهندگان دارنده مدارک آمایش معتبر از ابتدای فروردین ماه در سراسرکشور آغاز شده است. براساس مفاد این تفاهم نامه تعداد 100 هزار نفر  از افراد و گروه های آسیب پذیر پناهنده به صورت رایگان دفترچه بیمه سلامت دریافت میکنند و سایر پناهندگان متقاضی نیز با پرداخت حق بیمه مصوب میتوانند از خدمات بیمه سلامت بهره مند گردند.
مدت اعتبار دفترچه های صادر شده یک سال از تاریخ 98/12/6 لغایت 99/12/6 میباشد.

در سال جاری 18 هزار نفر از افراد و گروه های آسیب پذیر در استان خراسان رضوی مشمول دریافت بیمه سلامت رایگان شده‌اند. پناهندگان ساکن در این استان برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان هستند یا خیر میتوانند از سامانه راه اندازی شده استفاده نمایند.

منبع: پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی