به اطلاع میرساند : شرکت کنندگان در طرح سرشماری و تعیین تکلیف مردان خارجی مزدوج با بانوان ایرانی که اعتبار برگه های تردد آنان در 97/11/30 به پایان رسیده لازم است جهت تمدید برگه های تردد خود به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان محل سکونت مراجعه نمایند .

هزینه های مصوب :

1- هزینه صدور هر برگ تردد 15000 تومان
2- هزینه دفاتر خدمات بابت هرنفر 5000 تومان

 نسبت به دریافت برگ تردد جدید با اعتبار 98/3/31 اقدام نمایند .

منبع : پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی