باسمه تعالی

به اطلاع کلیه اتباع خارجی دارای کارت آمایش و هویت معتبر که متقاضی تردد به مناطق غیرممنوعه می باشند می رساند با توجه به ابلاغ وزارت کشور و در جهت رفاه حال آنان و جلوگیری از تردد غیرضروری ، صدور برگ تردد مسافرتی به استانهای دیگر از اول بهمن ماه ، به دفاتر خدمات اتباع خارجی استان واگذار شده است .

تذکرات:

۱: برای دریافت برگ تردد مراجعه به دفتر خدماتی که متقاضی در آن دارای پرونده بوده و همراه داشتن و تحویل کارت آمایش معتبرالزامیست .

۲: برای اخذ برگ تردد برای افراد زیر ۱۸ سال و اناث (خانم ها) حضور سرپرست ضروری است.

۳: متقاضی بایستی برای تأیید مسافرت و ممهور نمودن برگه تردد خود به یکی از دفاتر خدمات اتباع خارجی در استان مقصد مراجعه نماید.

روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان