سوالات متداول در رابطه با بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی ( بخش دوم)

شما اینجا هستید

بیمه تامین اجتماعی » سوالات متداول در رابطه با بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی ( بخش دوم)

سوالات متداول بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی ( بخش اول )

11-   آیا اتباع کشور کره جنوبی که در کشور متبوع خود بیمه پرداز می باشند در ایران نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند؟

مطابق با توافقنامه شماره 157 بین دولت ج.ا.ایران و دولت کره، اتباع هر کشوری توسط دولت متبوع خود تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند بنابراین با توجه به اینکه دولت کره جنوبی به مقاوله نامه شماره ( 19 )  ILO ملحق گردیده است اتباع کشور مذکور که در ایران اشتغال به کار دارند ملزم به پرداخت %3 حق بیمه حوادث ناشی از کار به سازمان تامین اجتماعی می باشند. 


12- حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار خارجی چه مبلغی است؟

حق بیمه پرداختی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بستگی به انتخاب نوع و نرخ حق بیمه پرداختی به صورت زیر دارد:

1-  بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ 12 درصد.

2-  بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ 14 درصد.

3- بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی با نرخ 18 درصد.

حق سرانه درمان برای خدمات درمانی: چنانچه
متقاضی دفترچه خدمات درمانی باشد، بایستی برای هر دفترچه بیمه برای هر نفر
در ماه حق سرانه درمان آن پرداخت گردد. مبلغ آن در هر سال اعلام می گردد.

– چنانچه متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیش از 5 سال سابقه
بیمه داشته باشد، نحوه محاسبه حق بیمه پرداختی وی به شرح زیر می باشد:

فرمول محاسبه حق بیمه: کارکرد ماهانه × دستمزد روزانه انتخابی ( مثلاً 371.380 ریال  ) ×  نرخ حق بیمه


13-  مستمری بازنشسته تبعه خارجی پس از فوت به چه کسی تعلق می گیرد؟

مستمری فرد بازنشسته خارجی پس از فوت به بازماندگان وی (پدر و مادر تحت تکفل ، فرزندان و همسر دایمی متوفی) تعلق می گیرد. برای فرزندان دختر نداشتن شغل و شوهر و برای فرزندان پسر داشتن حداکثر 18 سال سن یا ازکارفتادگی کلی و یا ادامه تحصیل از شرایط پرداخت مستمری است . 


14-   آیا خانواده اتباع خارجی که خارج از کشور ایران اقامت دارند پس از فوت وی می توانند از مستمری بازماندگان بهره مند شوند؟

بازماندگان بازنشسته تبعه خارجی پس از فوت وی، چه در ایران اقامت داشته باشند و چه در خارج از ایران، می توانند از مستمری بازماندگان بهره مند شوند.


15-   نرخ حق بیمۀ اختیاری اتباع خارجی چه مبلغی است؟

حق بیمه اختیاری تک نرخی بوده و %27 دستمزد تعیین شده طبق مقررات بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورایعالی کار می باشد. 


 

16-   شرایط انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری برای اتباع خارجی چگونه است؟

اتباع خارجی دارای مجوز اقامت یا گذرنامه با حداقل سی روز سابقه پرداخت حق بیمه (با مجوز اشتغال )می توانند، نسبت به ادامه بیمه بصورت اختیاری اقدام نمایند.  


17-  آیا خبرنگاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند؟

خبرنگاران اتباع خارجی در ایران با ارائه تأییدیه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون اخذ پروانه کار می توانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.  


18-  مجوز اشتغال اتباع خارجی که در مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند و
نیز کارکنان محلی سفارتخانه ها از سوی چه مرجعی صادر می گردد؟

مطابق تبصره ماده 120 قانون کار اتباع موصوف از دریافت پروانه کار مستثنی شده اند. ضمن اینکه تأییدیه این گروه، توسط وزارت امور خارجه صادر می گردد. 


19-   مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران کدام است؟

به استناد مواد 120 تا 129 قانون کار، مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران ، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استانها می باشد.  


20-   آیا ورزشکاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند؟

اتباع خارجی که در باشگاههای ورزشی ایران در مشاغل سرمربی، مربی، کمک مربی، ورزشکار، بازیکن و … فعالیت می نمایند و در کشور خود بیمه پرداز نمی باشند، مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرمای مربوطه می بایست صورت مزد یا حقوق آنان و همچنین حق بیمه متعلقه را با نرخ 27 درصد به استثنای 3 درصد بیمه بیکاری در مهلت مقرر قانونی به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

بدیهی است گروه موصوف که در کشور خود یا سایر کشور بیمه پرداز می باشند و کشور آنان عضو مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار است، می بایست 3% حق بیمه حوادث ناشی از کار را به سازمان پرداخت نمایند.  

منبع : سازمان تامين اجتماعی