آغاز صدور برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی ویژه کلاس اولی ها

شما اینجا هستید

اخبار » آغاز صدور برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی ویژه کلاس اولی ها
گروه : اخبار , عمومی

آغاز صدور برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی شرکت کننده در طرح سرشماری

مرحله دوم طرح دانش آموزیویژه دانش آموزان کلاس اولی شرکت کننده در طرح سرشماریاز روز دوشنبه مورخ 99/6/10 الی 99/6/20 به مدت 10 روز در دفاتر خدمات اجرا خواهد شد.

طبق برنامه ابلاغی اداره کل محترم  امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دومین و آخرین مرحله طرح دانش آموزی مراجعه کنندگان به دفاتر می باید دارای دو ویژگی باشند.

1- دانش آموز باید  در طرح سرشماری سالهای 97-96 ثبت نام شده و دارای رسید سرشماری باشد. ضمناٌ سابقه سرشماری در سامانه نیز می باید احراز گردد.

2- در صورت تحقق شرط اول، طرح صرفا در مورد دانش آموز (محدوده مجاز سنی  سال اول دبستان) اجرا خواهد شد.

نحوه اجرا:

× مراجعه یکی از والدین  به همراه دانش آموز  به دفتر قبلی صادرکننده برگه سرشماری (سایر دفاتر مجاز به ارائه خدمت نمی‏ باشند)ارائه برگه سرشماری در زمان مراجعه الزامی است. (دفاتر بدون مدرک مزبور مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)دفتر در صورت لزوم برای ایجاد نظم مبادرت به نوبتدهی خواهد نمود. در اینصورت طبق تاریخ نوبت مجددا مراجعه گردد.

× مراجعینی که سابقه آنان در سامانه دفتر یافت می شود. ابتدا برای سنجش سلامت به مرکز بهداشت تعیین شده ارجاع داده می شوند. دفتر پس از دریافت نتیجه سنجش، برگه حمایت تحصیلی سال اول ابتدائی را صادر خواهد نمود.

× در هنگام مراجعه نصب ماسک و ارائه کارت بانکی الزامی است.

تذکر: دفاتر خدمات فقط مجاز  به پذیرش کلاس اولی های دارنده برگه سرشماری بوده و در مورد سایر متقاضیان پاسخگو نمی باشند .لذا  از مراجعه به دفاتر اکیدا اجتناب گردد .

منبع : کانون انجمنهای صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی