مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده تابعیت (صدور شناسنامه)

شما اینجا هستید

اخبار » مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده تابعیت (صدور شناسنامه)
گروه : اخبار , عمومی

به نام خدا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده تابعیت (صدور شناسنامه) به استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398

مدارک لازم جهت درخواست تابعیت به استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج

زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398  

   ارائه درخواست کتبی به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان محل سکونت توسط متقاضی،

متقاضی : ( یکی از افراد ذیل می باشد )

الف  مادر ایرانی برای فرزندان زیر 18 سال  

ب  فرزندان متولد از مادر ایرانی بالای 18 سال  

ج- قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت ، موضوع ماده 1187 قانون مدنی در صورت فوت یا حجر فرزند و در صورت نداشتن قیم یا امین ارائه درخواست  از طریق دادستان شهرستان محل اقامت فرزند ، برای مشمولین زیر 18 سال .


 

2-   تکمیل فرم های مربوطه توسط مادر ایرانی ، مرد خارجی و فرزندان (فرزندان بالای 18 سال)

*فرمهای مربوطه  توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی به متقاضی ارائه می شود


3- ارائه عکس 4*3جدید از متقاضی دریافت تابعیت ( شش قطعه و پشت نویسی شده با نام و نام  خانوادگی و نام پدر صاحب عکس )

_ یک قطعه عکس 4*3 از مادر ایرانی جهت ارسال به اداره ثبت احوال


4   ارائه مستندات مربوط به ایرانی بودن مادر ( اصل شناسنامه و کارت ملی هوشمند و یا رسید تقاضای کارت ملی هوشمند مادر ایرانی و تصویر تمام صفحات شناسنامه و در صورت فوت مادر ارائه مستندات مربوطه ( گواهی فوت ). ( یک نسخه)

تذکر : در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره مند نخواهد بود . (درصورتی که مادر، پدرش ایرانی الاصل باشد منعی ندارد )


5-   ارائه مستندات مربوط به هویت و تابعیت مرد خارجی مزدوج با زن ایرانی ( اصل مدرک اقامتی پدر فرزند ایرانی؛ تصویر صفحات مشخصات و روادید یا اقامت آن یا تصویر کارت شناسایی یا هر مدرک هویتی دیگر  و در صورت فوت ارائه گواهی فوت و در صورت مجهول المکان بودن،حکم دادگاه ) .(یک نسخه )


6-   ارائه مستندات مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ( اصل و تصویر عقدنامه شرعی یا محضری ،  پروانه زناشویی و درصورت طلاق ، طلاقنامه محضری  و یا رأی قضائی مبنی بر وجود رابطه  زوجیت بین زن ایرانی و مرد خارجی ).(یک نسخه کپی)


7-    ارائه مستندات تولد فرزند از مادر ایرانی( گواهی معتبر بیمارستان / گواهی مراکز بهداشتی و درمانی  ).(یک نسخه کپی)؛

تذکر 1 : در خصوص افراد فاقد گواهی ولادت بایستی رأی مرجع قضائی مبنی بر اثبات نسب ارائه شود .

تذکر 2 : در خصوص فرزند مادر ایرانی متولد در خارج از کشور بایستی تآییدیه سفارت کشور متبوع (مبنی بر تولد ایشان)  در خارج از کشور ممهور به مهر وزارت امور خارجه  ارائه شود .


8-  ارائه اصل و تصویر مستندات مربوط به هویت و تابعیت فرزند مادر ایرانی(اصل مدرک اقامتی فرزند ایرانی؛ تصویر صفحات مشخصات و روادید یا اقامت آن یا تصویر کارت شناسایی یا هر مدرک هویتی دیگر ) (یک نسخه کپی)

             واحد حقوقی و ازدواج و تابعیت

منبع : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران