رفع مشکل دریافت کارت بانکی ( دارندگان کارت آمایش )

شما اینجا هستید

اخبار » رفع مشکل دریافت کارت بانکی ( دارندگان کارت آمایش )

بر اساس این دستور العمل که به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری می توانند، حداکثر یک کارت پرداخت ریالی برای اتباع خارجی بالاتر از ۱۸ سال دارای کارت آمایش، دفترچه اقامت و یا دفترچه پناهندگی صادر نمایند.

حداکثر سقف خرید روزانه از این کارت یکصد و پنجاه میلیون ریال ( معادل ۱۵ میلیون تومان) است و مدت اعتبار کارت های صادره بر اساس مدت اعتبار مدرک اقامت تعیین خواهد شد.

قابل ذکر است که سقف خرید از کارت های بانکی اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه و یا پروانه اقامت معتبر مطابق سقف تعیین شده برای اشخاص ایرانی است.

روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی