• بایگانی دسته بندی : عمومی

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده تابعیت (صدور شناسنامه)

به نام خدا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده تابعیت (صدور شناسنامه) به استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398

مدارک لازم جهت درخواست تابعیت به استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج

زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398  

   ارائه درخواست کتبی به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان محل سکونت توسط متقاضی،

متقاضی : ( یکی از افراد ذیل می باشد )

الف  مادر ایرانی برای فرزندان زیر 18 سال  

ب  فرزندان متولد از مادر ایرانی بالای 18 سال  

ج- قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت ، موضوع ماده 1187 قانون مدنی در صورت فوت یا حجر فرزند و در صورت نداشتن قیم یا امین ارائه درخواست  از طریق دادستان شهرستان محل اقامت فرزند ، برای مشمولین زیر 18 سال .


 

2-   تکمیل فرم های مربوطه توسط مادر ایرانی ، مرد خارجی و فرزندان (فرزندان بالای 18 سال)

*فرمهای مربوطه  توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی به متقاضی ارائه می شود


3- ارائه عکس 4*3جدید از متقاضی دریافت تابعیت ( شش قطعه و پشت نویسی شده با نام و نام  خانوادگی و نام پدر صاحب عکس )

_ یک قطعه عکس 4*3 از مادر ایرانی جهت ارسال به اداره ثبت احوال


4   ارائه مستندات مربوط به ایرانی بودن مادر ( اصل شناسنامه و کارت ملی هوشمند و یا رسید تقاضای کارت ملی هوشمند مادر ایرانی و تصویر تمام صفحات شناسنامه و در صورت فوت مادر ارائه مستندات مربوطه ( گواهی فوت ). ( یک نسخه)

تذکر : در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره مند نخواهد بود . (درصورتی که مادر، پدرش ایرانی الاصل باشد منعی ندارد )


5-   ارائه مستندات مربوط به هویت و تابعیت مرد خارجی مزدوج با زن ایرانی ( اصل مدرک اقامتی پدر فرزند ایرانی؛ تصویر صفحات مشخصات و روادید یا اقامت آن یا تصویر کارت شناسایی یا هر مدرک هویتی دیگر  و در صورت فوت ارائه گواهی فوت و در صورت مجهول المکان بودن،حکم دادگاه ) .(یک نسخه )


6-   ارائه مستندات مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ( اصل و تصویر عقدنامه شرعی یا محضری ،  پروانه زناشویی و درصورت طلاق ، طلاقنامه محضری  و یا رأی قضائی مبنی بر وجود رابطه  زوجیت بین زن ایرانی و مرد خارجی ).(یک نسخه کپی)


7-    ارائه مستندات تولد فرزند از مادر ایرانی( گواهی معتبر بیمارستان / گواهی مراکز بهداشتی و درمانی  ).(یک نسخه کپی)؛

تذکر 1 : در خصوص افراد فاقد گواهی ولادت بایستی رأی مرجع قضائی مبنی بر اثبات نسب ارائه شود .

تذکر 2 : در خصوص فرزند مادر ایرانی متولد در خارج از کشور بایستی تآییدیه سفارت کشور متبوع (مبنی بر تولد ایشان)  در خارج از کشور ممهور به مهر وزارت امور خارجه  ارائه شود .


8-  ارائه اصل و تصویر مستندات مربوط به هویت و تابعیت فرزند مادر ایرانی(اصل مدرک اقامتی فرزند ایرانی؛ تصویر صفحات مشخصات و روادید یا اقامت آن یا تصویر کارت شناسایی یا هر مدرک هویتی دیگر ) (یک نسخه کپی)

             واحد حقوقی و ازدواج و تابعیت

منبع : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران

آغاز صدور برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی ویژه کلاس اولی ها

آغاز صدور برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی شرکت کننده در طرح سرشماری

مرحله دوم طرح دانش آموزیویژه دانش آموزان کلاس اولی شرکت کننده در طرح سرشماریاز روز دوشنبه مورخ 99/6/10 الی 99/6/20 به مدت 10 روز در دفاتر خدمات اجرا خواهد شد.

طبق برنامه ابلاغی اداره کل محترم  امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دومین و آخرین مرحله طرح دانش آموزی مراجعه کنندگان به دفاتر می باید دارای دو ویژگی باشند.

1- دانش آموز باید  در طرح سرشماری سالهای 97-96 ثبت نام شده و دارای رسید سرشماری باشد. ضمناٌ سابقه سرشماری در سامانه نیز می باید احراز گردد.

2- در صورت تحقق شرط اول، طرح صرفا در مورد دانش آموز (محدوده مجاز سنی  سال اول دبستان) اجرا خواهد شد.

نحوه اجرا:

× مراجعه یکی از والدین  به همراه دانش آموز  به دفتر قبلی صادرکننده برگه سرشماری (سایر دفاتر مجاز به ارائه خدمت نمی‏ باشند)ارائه برگه سرشماری در زمان مراجعه الزامی است. (دفاتر بدون مدرک مزبور مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)دفتر در صورت لزوم برای ایجاد نظم مبادرت به نوبتدهی خواهد نمود. در اینصورت طبق تاریخ نوبت مجددا مراجعه گردد.

× مراجعینی که سابقه آنان در سامانه دفتر یافت می شود. ابتدا برای سنجش سلامت به مرکز بهداشت تعیین شده ارجاع داده می شوند. دفتر پس از دریافت نتیجه سنجش، برگه حمایت تحصیلی سال اول ابتدائی را صادر خواهد نمود.

× در هنگام مراجعه نصب ماسک و ارائه کارت بانکی الزامی است.

تذکر: دفاتر خدمات فقط مجاز  به پذیرش کلاس اولی های دارنده برگه سرشماری بوده و در مورد سایر متقاضیان پاسخگو نمی باشند .لذا  از مراجعه به دفاتر اکیدا اجتناب گردد .

منبع : کانون انجمنهای صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی

آغاز تمدید کارت آمایش 15 ( آمایش 15 )

آغاز صدور #برگه_حمایت_تحصیلی:

براساس ابلاغیه اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، فرایند صدور برگه حمایت تحصیلی از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ در دفاتر خدمات آغاز خواهد شد.

در حال حاضر دفاتر خدمات فقط در خصوص دو دسته ذیل مجاز به پذیرش درخواست بوده و تعیین تکلیف سایر متقاضیان بر عهده استانداریهای محترم خواهد بود.

1)  دانش آموزان دارنده برگه حمایت تحصیلی سنوات قبل مشروط بر ارائه کارنامه سال تحصیلی ۹۹-۹۸ :

مراجعه یکی از والدین بدون دانش آموز از مورخ ۹۹/۵/۲۶ الی ۹۹/۶/۷ با رعایت شروط ذیل:

ساعت مراجعه به دفتر از ساعت ۸ صبح میباشد.
لطفا از مراجعه زودتر و نیز ایجاد تجمع با توجه به الزام رعایت دستورالعملهای بهداشتی اکیدا اجتناب شود.
(دفاتر در صورت تجمع مجاز به ارائه خدمات نخواهند بود)
با توجه به ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی در صورت مراجعه مازاد بر ظرفیت روزانه دفتر مبادرت به نوبتدهی خواهد شد.
در اینصورت حتما در تاریخ و ساعت تعیین شده مراجعه گردد.
از به همراه آوردن دانش آموز اکیدا اجتناب شود. (برگه بدون حضور دانش آموز تمدید خواهد شد)
فقط به همان دفتر خدمات صادره کننده برگه قبلی مراجعه شود.(سایر دفاتر مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)

ارائه برگه حمایت تحصیلی قبلی و کارنامه تحصیلی ۹۹-۹۸ الزامی است. ( دفاتر بدون مدارک مزبور مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)
در هنگام مراجعه نصب ماسک و ارائه کارت بانکی  الزامی است.

دانش آموزان کلاس اولی شرکت کننده در طرح سرشماری مربوط یکی از ۳ دسته زیر :
گذرنامه خانواری
 یکی از والدین دارای مدرک معتبر دارای برگ سرشماری و شماره اختصاصی

مراجعه یکی از والدین به همراه دانش آموز از مورخ ۹۹/۶/۱۱ الی ۹۹/۶/۱۵ با رعایت شروط ذیل:

دفاتر صرفا در تاریخ تعیین شده فوق مجاز به ارائه خدمت می باشند. لطفا زودتر از تاریخ مزبور مراجعه نگردد.  فقط به همان دفتر خدمات صادره برگه سرشماری مراجعه شود.(سایر دفاتر مجاز به ارائه خدمت نمی‏ باشند)
ارائه برگه سرشماری الزامی است. ( دفاتر بدون مدرک مزبور مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)
 در هنگام مراجعه نصب ماسک و ارائه کارت بانکی  الزامی است.

سایر متقاضیان :

تعیین تکلیف سایر متقاضیان بر عهده استانداریهای محترم خواهد بود.
دفاتر خدمات فقط مجاز به ارائه خدمت به دو گروه فوق می باشند.
گروه سوم لطفا از مراجعه به دفاتر اکیدا اجتناب شود.
منبع :
کانون کشوری انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی

سامانه استعلام بیمه سلامت اقشار آسیب پذیر ( استان خراسان رضوی )

به منظور کاهش ترددهای غیرضروری سامانه استعلام بیمه سلامت در استان خراسان رضوی راه اندازی شد.

پناهندگان ساکن در استان می‌توانند با مراجعه به بخش استعلام بیمه سلامت و جستجوی شماره خانوار خود از اینکه مشمول دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان هستند یا خیر مطلع شوند.
لازم به توضیح است :
با توجه به امضا تفاهم نامه بیمه سلامت بین سازمان بیمه سلامت ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صدور و تمدید دفترچه بیمه سلامت برای پناهندگان دارنده مدارک آمایش معتبر از ابتدای فروردین ماه در سراسرکشور آغاز شده است. براساس مفاد این تفاهم نامه تعداد 100 هزار نفر  از افراد و گروه های آسیب پذیر پناهنده به صورت رایگان دفترچه بیمه سلامت دریافت میکنند و سایر پناهندگان متقاضی نیز با پرداخت حق بیمه مصوب میتوانند از خدمات بیمه سلامت بهره مند گردند.
مدت اعتبار دفترچه های صادر شده یک سال از تاریخ 98/12/6 لغایت 99/12/6 میباشد.

در سال جاری 18 هزار نفر از افراد و گروه های آسیب پذیر در استان خراسان رضوی مشمول دریافت بیمه سلامت رایگان شده‌اند. پناهندگان ساکن در این استان برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان هستند یا خیر میتوانند از سامانه راه اندازی شده استفاده نمایند.

منبع: پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی

آغاز تمدید اعتبار روادید ( ویزای معتبر اتباع افغانستانی در دفاتر کل کشور )

“قابل توجه اتباع محترم افغانستانی دارنده روادید معتبر”

به موجب موافقت دبیرخانه کمیسیون محترم ساماندهی اتباع خارجی و ابلاغیه پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  امور اداری تمدید روادید اتباع افغانستانی صادره در نوع :

  • B   جهانگردی

  • C   زیارتی

  • T   درمان

  • M  الحاق به خانواده

  که از مورخ 1 اسفند 1398 به بعد دارای اعتبار است به دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی واگذار گردیده است.

مدارک مورد نیاز برای تمدید:

اصل گذرنامه دارای رواید یا تمدید روادید معتبر از تاریخ 98/12/01 + کارت بانکی برای پرداخت تعرفه‏ ها + برگه پرینت روادید + 3 قطعه عکس 4*3

کلیه افراد مشمول می‏ بایست بر اساس رویه متخذه توسط انجمن / نمایندگی دفاتر اقامت اشتغال اتباع خارجی استان به دفاتر مراجعه نماید.

رویه های استانها به تدریج از طریق وبگاه انجمن منتشر خواهد شد.

منبع : کانون کشوری انجمن های صنفی دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی

تمدید ویزا و پروانه اقامت اتباع خارجی ( به علت عدم شیوع بیماری کرونا )

گروه ناجا – رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا از یکم اسفند ماه سال 98، ویزا و پروانه اقامت اتباع خارجی تا 3 ماه تمدید شده است.

سرهنگ “سید محمد رضا طبائی” رئیس پلیس اداره گذرنامه نیروی انتظامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس درخصوص نحوه تمدید ویزا و پروانه اقامت اتباع خارجی در ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: از یکم اسفند ماه سال 98، بر اساس ابلاغیه، اعلام شد ویزا و پروانه اقامت اتباع خارجی به مدت 3 ماه تمدید شده است و افراد نیازی ندارند برای تمدید، حضورا به مراکز پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: در طول اعمال این معافیت از ابتدای اسفند، مشاهده شده که برخی از اتباع کشور افغانستان اصرار بر تمدید ویزا و پروانه اقامت خود به صورت حضوری دارند بر همین اساس با توافق به عمل آمده با اداره کل اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور و دفاتر کفالت اتباع خارجه مقرر شد این دسته از اتباع افغانستانی برای تمدید روادید خود با ارائه مدارک لازم به دفاتر مذکور مراجعه کنند.

رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا همچنین تاکید کرد: این معافیت شامل اتباع خارجی که تاریخ روادید و پروانه اقامت آن ها تا قبل از یکم اسفند خاتمه یافته است، نمی شود./

منبع : کانون کشوری انجمن های صنفی ، کارفرمایی دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی به نقل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تمدید پروانه کار اتباع خارجی ( به علت کرونا )

با عنایت به لزوم حفظ سلامت افراد جامعه و قطع زنجیره ابتلا ،بدینوسیله اعلام می گردد :اعتبار پروانه کار  آندسته از اتباع خارجی که در فروردین ماه سال 1399 اعتبار آن به پایان می رسد بدون لزوم مراجعه و اقدام برای تمدید به مدت 2 ماه تمدید می گردد و این افراد در خرداد ماه می بایستی مراجعه نمایند .

منبع : اداره کل اشتغال اتباع خارجی

خروج