طرح سرشماری مشاغل اتباع خارجی در کلیه دفاتر کفالت سراسر کشور

بسمه تعالی

به موجب ابلاغ اداره کل محترم  امور اتباع و مهاجرین خارجی  وزارت کشور طرح سرشماری مشاغل اتباع خارجی در سطح کلیه دفاتر در 15 استان اجرا می گردد.

در این طرح که از 23 بهمن به مدت یک ماه اجرا خواهد شد ، کارفرمایان محترم میتوانند با در دست داشتن هر گونه مدرک اثبات کننده کارفرمایی از جمله پروانه فعالیت یا بهره برداری و یا جواز کسب و غیره  به یکی از دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان محل سکونت مراجعه و مشخصات خود (کارفرما)، کارگاه و تبعه خارجی شاغل، اعم از دارای مدرک اقامت و یا فاقد مدرک را ثبت و رسید شرکت در طرح را دریافت نماید.

ثبت نام و شرکت در طرح در دفاتر رسمی خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان به نشانیهای مندرج در  وبگاه صورت می گیرد و کارفرمایان و اتباع خارجی مراقب سوء استفاده احتمالی مراکز غیرمجاز با ادعای ارائه مدرک به اتباع خارجی باشند .

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر اقامت و اشتغال اتباع خارجی

سوالات متداول بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی (بخش اول)

1- اتباع خارجی چگونه می توانند جهت دریافت شماره اختصاصی اقدام نمایند ؟ 

آندسته از اتباع خارجی که دارای کارت اقامت هستند کد اختصاصی در کارت آنها درج شده است اما بطور کلی جهت دریافت کد اختصاصی می بایست به دفاتر خدمات اتباع خارجی (دفاتر کفالت ) مراجعه نمایند .


2- آیا بدون داشتن شماره اختصاصی امکان نامنویسی در سازمان تأمین اجتماعی برای اتباع خارجی وجود دارد؟

در صورت داشتن شماره گذرنامه و شناسه فراگیر، امکان نامنویسی در سازمان و دریافت شماره تأمین اجتماعی ( SSN )برای اتباع خارجی وجود دارد.


3-  تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خارجی کدامند؟

حمایتهای بلندمدت:
پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار.
حمایتهای کوتاه مدت:
حمایت در برابر حوادث و بیماریها (دفترچه درمانی )، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی.


4- آیا بیمه شدگان خارجی همچون بیمه شدگان ایرانی از کلیه تعهدات و حمایت های سازمان برخوردار میباشند؟

بیمه شدگان اتباع خارجی مانند بیمه شدگان ایرانی از کلیه تعهدات و حمایت های سازمان (به جز بیمه بیکاری) برخوردار می باشند.


5-   آیا بیمه شدگان اتباع خارجی مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه بطور اختیاری و  زنان خانه دار از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار می باشند؟ 

بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار و اختیاری از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار نمی باشند.لیکن بیمه شدگان اختیاری مشمول بند الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی می باشند(حوادث، بیماریها و بارداری)


6-   مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی کدامند؟

مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی پروانه کار معتبر و مدارک هویتی (گذرنامه یا کارت اقامت معتبر) می باشد.


7-   مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار اتباع خارجی کدامند؟

مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار، داشتن کارت اقامت یا گذرنامه معتبر و شرط سنی حداکثر 50 سال می باشد.


8-  شرایط لازم برای بازنشستگی اتباع خارجی کدامند؟

الف- بیمه شده مرد با داشتن حداقل 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا داشتن حداقل 50 سال سن و حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه.

ب- بیمه شده زن با داشتن حداقل 55 سال سن و حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا داشتن حداقل 45 سال سن و حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه. در شرایطی که بیمه شده مرد با حداقل 60 سال سن و بیمه شده زن با حداقل 55 سال سن، زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با پرداخت حق بیمه کسری سابقه تا ده سال، تکمیل کرده و با 10 روز حقوق بازنشسته شود. در شرایطی که بیمه شده مرد با حداقل 60 سال سن و بیمه شده زن با حداقل 55 سال سن، زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با پرداخت حق بیمه کسریِ سابقه تا ده سال، تکمیل کرده و با 10 روز حقوق بازنشسته شود.

پ- بیمه شده زن شاغل با داشتن حداقل 42 سال سن (مشمولین قانون کار) و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.

ت- بیمه شدگان (زن و مرد) با داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می توانند بازنشسته شوند.


9-   شرایط بازنشستگی برای اتباع خارجی در کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟

نظر به اینکه اتباع خارجی با رعایت مواد 120 تا 129 قانون کار می توانند در ایران اشتغال به کار داشته باشند بنابراین مشمون قانون کار می باشند. لذا طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند .

همچنین چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر ( 20 سال متوالی و 25 سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد.  


10-   نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان (خویش فرمایان ) چگونه است؟

چنانچه متقاضی فاقد سابقه پرداخت حق بیمه بوده و یا کمتر از 360روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب انتخاب نماید .

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند، عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه.  


آخرین مهلت جهت تمدید کارت آمایش 12 به 13

بسمه تعالی
اطلاعیه شماره 7 آمایش


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و به همین مناسبت ؛ اعلام میدارد دارندگان کارت آمایش 12 و هویت 11 که موفق به شرکت در آمایش 13 نشده اند مهلت دارند برای نوبت آخر تا پایان سال جاری نسبت به مراجعه به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های محل صدور کارت مراجعه تا تعیین تکلیف گردند.

روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

راهنمای استفاده از کافی نت آنلاین

بسمه تعالی

1) جهت استفاده از کافی نت آنلاین ابتدا  نسخه اصلی تلگرام را در گوشی خود نصب نمایید.

👈 دانلود نسخه اصلی تلگرام جهت گوشی های آیفون 👉

👈 دانلود نسخه اصلی  تلگرام  جهت گوشی های اندروید 👉

2) سپس بدون استفاده از نرم افزار های عبور از فیلتر ، روی 👇


👈 اینجا 👉
یا
👈 اینجا 👉
یا
👈 اینجا 👉
یا
👈 اینجا 👉
یا
👈 اینجا 👉
یا
👈 اینجا 👉

کلیک نمایید و Connect Proxy را بزنید .

3) و در آخر روی  👈کافی نت آنلاین   کلیک نمایید و وارد شوید .

آخرین تاریخ بروزرسانی  :  98/03/28

تایید تذکره غیر حضوری

خدمتی دیگر از کافی نت آنلاین 😊

از هر کجای ایران :

۱)  تذکره خود را  به یکی از روش های زیر به آدرس ما ارسال کنید :

تهران خیابان ولی عصر ( عج ) بالاتر از میدان ونک خیابان نگار پ ۲۸ شماره ۵

کد پستی : ۱۹۶۹۸۱۳۶۷۳

 

روش اول : مراجعه حضوری یا ارسال با پیک ( مخصوص تهران )

روش دوم : ارسال از طریق پست جمهوری اسلامی ایران

روش سوم : ارسال از طریق پست خصوصی آرامکس یا سپید بال

در این روش با نمایندگی شهر خود تماس گرفته و مامورین جهت تحویل بسته شما به درب منزل شما مراجعه و پاکت را از شما تحویل می گیرند. ( هزینه بستگی به شهر شما دارد )


۲) شماره پیگیری پستی خود را به شماره ۵۰۰۰۲۸۳۶۱۱۱۷ پیامک کنید یا از طریق ربات تلگرام ثبت کنید.

 


۳) همکاران ما پس از دریافت اصل تذکره شما ، نسبت به تشکیل پروفایل تایید تذکره اقدام می کنند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شما تماس می گیرند .

پس از تایید تذکره خود میتوانید آن را دفتر ما یا درب سفارت دریافت نمایید همچنین امکان پست تذکره تایید شده به آدرس شما وجود دارد.

 


 

  • هزینه تایید غیر حضوری ۲۰ هزار تومان

  • هزینه تشکیل پروفایل + دریافت نوبت ۱۰ هزار تومان

  • هزینه پست از مبدأ تا دفتر کافی نت آنلاین به عهده خود شخص می باشد.

  • هزینه تایید تذکره توسط سفارت ۱۰ دلار آمریکا (معیار قیمت دلار داخل سفارت می باشد)

  • شما میتوانید مبلغ ۱۰ دلار را  پس از دریافت نوبت توسط ما، طبق نرخ روز دلار به حساب شماره ۶۰۳۷.۶۹۱۵.۹۹۹۸.۰۸۵۱ به نام محمد نظری واریز نمایید.

خروج