پرداخت

  • شماره کارت : 5029.3810.2178.4517 به نام محمد نظری
    ( جهت واریز کمک های نقدی به نیازمندان )

اطلاع رسانی کارت اقامت اتباع افغانستان | اخبار مربوط به اقامت | اشتغال | تحصیل | ازدواج | بیمه | نوبت دهی سفارت افغانستان