برچسب زده شده با : ازدواج

مدارک و مراحل ثبت واقعه ازدواج:   مدارک قابل ارائه توسط مرد خارجی ۱️⃣ گواهی سفارت دولت تابعه مبنی بر مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی( گواهی های فوق بصورت ترجمه رسمی به زبان فارسی و تائید وزارت امور خارجه قابل قبول می باشد. )۲️⃣ اصل و کپی گذرنامه مرد خارجی از […]

اطلاع رسانی کارت اقامت اتباع افغانستان | اخبار مربوط به اقامت | اشتغال | تحصیل | ازدواج | بیمه | نوبت دهی سفارت افغانستان