با سلام و احترام در حال حاضر ظرفیت تکمیل شده است و تا تاریخ 99/11/11 ثبت نام جدید در این بخش انجام نمی شود.